142018Sep
Tema sa najviše dilema: Humani Papiloma Virusi visokog onkogenog potencijala

Tema sa najviše dilema: Humani Papiloma Virusi visokog onkogenog potencijala

Ključne tačke o HPV koje su većini žena poznate:

 • HPV je najčešća seksualno prenosiva bolest, nakon prvog stupanja u polne odnose
 • Dokazano je da se prenosi svim vrstama polnog kontakta, dodirom sluznice i kože
 • Kondom nije 100% efikasna zaštita, jer se HPV prenosi i sa nezaštićene sluznice tj. dodirom sa celom anogenitalnom regijom
 • Tok infekcije je najčešće bez simptoma i nema upozoravajućih znakova za infekciju
 • Infekcija HPV se ne leči – ne postoji terapija kao za druge infektivne bolesti
 • Izuzetno retko se infekcija može preneti sa majke na novorođenče tokom porođaja
 • Veoma retka komplikacija ove česte infekcije je razvoj nekih vrsta karcinoma
 • Nešto češća komplikacija HPV infekcije je razvoj prekanceroza ili premalignih bolesti

Činjenice za bolje razumevanje HPV infekcije :

 • Jedini apsolutno pouzdan način da se izbegne infekcija ovim virusom je apstinencija, što je većini neprihvatljiva mera prevencije, te su monogamne veze sa neinficiranim partnerom najbezbednije
 • Iako kondom nije 100% sigurna zaštita, smanjuje broj virusnih partikula i štiti od ostalih seksualno prenosivih bolesti i treba ga koristiti
 • Spontano oslobađanje grlića od HPV virusa (prestanak infekcije) dešava kod 90% žena mlađih od 30 i kod 40% žena posle 30 god. tokom 2 godine i to je jako značajan podatak !
 • Ako eliminacija HPV izostane, infekcija postaje trajuća i tada se mogu očekivati promene na ćelijama grlića koje su izazvane HPV infekcijom
 • Istraživanja su dokazala negativan uticaj hroničnog emocionalnog stresa na krvotok grlića materice i lučenje cervikalnih žlezda, što pogoduje HPV infekciji
 • Slabljenje imuniteta usled hroničnog stresa, uz neadekvatnu ishranu (manjak folne kiseline, karotena) i primenu alkohola i duvana podstiče aktivnost virusa
 • Među HPV pozitivnim ženama, one koje puše razvijaju karcinom grlića dvostruko češće
 • Vakcina kao dobra preventivna mera, u slučaju HPV za sada omogućava zaštitu od oko 85 % tipova virusa. To znači da nakon vakcinacije ne prestaje potreba za redovnim kontrolama.

Istraživanja HPV infekcije su intenzivna, a mnoge značajne činjenice još uvek nisu ni lekarima poznate. Infekcija kod muškarca i njena dijagnostika, tačnost samotestiranja u kućnim uslovima, nove i efikasnije HPV vakcine, uticaj progesterona na ekspresiju virusnih gena, efekat oralnih kontraceptiva na ćelije grlića posle 5 godina primene – neke su od tema o kojima ćete se informisati u narednom periodu.

 Autor teksta : Prim. dr sci. med. Jelka Rajović, ginekolog-onkolog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.