Konsultacija subspecijaliste perinatologa – eksperiza
20171122205339

Subspecijalističke konsultacije perinatologa obuhvataju: pripremu za trudnoću , posebnu pripremu kod žena koje su imale spontane prekide trudnoće, analizu laboratorijskih nalaza i savete u vezi sa dodatnim dijagnostičkim postupcima ili testovim (amniocenteza, kordocenteza, biopsija čupica i sl.) U slučaju postojanja dodatnih bolesti (šećerna bolest, lupus, visok krvni pritisak, gojaznost, srčane mane ili bolesti bubrega) ove konsultacije su pre planiranja trudnoće neophodne.

Konsultacije u dečijem ili adolescentskom uzrastu
20170717100149

Prvi ginekološki pregled je ponekad potreban hitno zbog nastanka tegoba u dečjem ili adolescentnom uzrastu. Ukoliko se pregled planira, značajno je da se prvo razgovorom devojka pripremi i informiše o tome šta da očekuje tokom pregleda i iz čega se on sastoji. Ovo je prilika da se postave sva pitanja oko kojih mladi imaju dilemu. Saveti u vezi menstruacije, prvog polnog odnosa, primene kontracepcije i sl. jesu značajni kao informacija koju mlada žena treba da dobije na vreme.

Konsultacija subspecijaliste za sterilitet – ekspertiza
20171122205505

U pripremi za postupke nekih od metoda za pomoć kod postojanja neplodnosti (asistirana reprodukcija) neophodna je konsultacija sa svim prethodno rađenim nalazima. Brojni su faktori koji imaju uticaja na uspešnost u lečenju smanjene plodnosti i lekar mora imati uvid u sve medicinske podatke kao i prethodne postupke koji su vršeni pre nego što predloži način lečenja.

Konsultacija subspecijaliste onkologa – ekspertiza
20171122205636

Tokom lečenja malignih tumora primenjuje se hirurška, hemioterapijska i zračna terapija. U toku planiranja lečenja kao i nakon završetka neophodne su redovne kontrole i konsultacije. Posebna stanja nastaju kod pojave komplikacija lečenja ili zbog napredovanja (progresije) osnovne bolesti.

Konsultacija sa nalazima
20171122205217

Konsultacije sa nalazima su sastavni deo usluge nakon pregleda i značajne su kako ne bi došlo do nesporazuma u primeni planirane terapije ili u tumačenju patohistološkog nalaza posle intervencije. Vašim potpisanim pristankom neke od nalaza možemo poslati mail – om, ali je usmena konsultacija efikasnija.