Skype konsultacije
20180208141134

Telefonske konsultacije najčešće se vrše u okviru programa podrške plodnosti za parove iz inostaranstva ili se vrše u sklopu pripreme za intervenciju.