Andrologija
20180208140553

Urološko zdravlje partnera u brojnim segmentima utiče i na zdravlje žene, posebno u programu podrške plodnosti i kod lečenja seksualno prenosivih bolesti. Konsultacija sa nalazima je veoma korisna i pomaže u pronalaženju najefikasnijeg načina lečenja.