112019Feb
Priprema za operacije u maloj karlici

Priprema za operacije u maloj karlici

Dobra priprema za planirano (tzv.elektivno) hirurško lečenje ginekoloških bolesti povećava bezbednost operacije, umanjuje moguće rizike, olakšava vaš oporavak i konačno omogućava najbolji planirani ishod ovakve vrste lečenja. Operacije u maloj karlici se vrše zbog različitih dobroćudnih bolesti  (miomi, ciste, spad organa male karlice ili premaligna stanja) i u slučaju postojanja zloćudnog tumora porekla ginekoloških organa. Priprema se vrši prema listi traženih nalaza koja je u većini ustanova ista. Vaš lekar procenjuje da li su potrebna i neka dodatna ispitivanja.

DIJAGNOSTIKA: cilj je precizina dijagnoza i preoperativna procena zdravstvenog stanja pacijentkinje i isključivanje postojanja infekcije.

U sklopu dijagnostike potreban je ultrazvučni pregled karlice i abdomena, ponekad i MR ili CT karlice, RTG pluća i laboratorijska dijagnostika. Dodatna ispitivanja se rade u slučaju postojanja pridruženih bolesti tzv.komorbiditeta (npr. dopler vena nogu, ultrazvuk štitne žlezde, kolonoskopija, ehokardiografija, konsultacija kardiologa, endokrinologa, neurologa i sl.) Ukoliko se dijagnostikuje infekcija (najčešće urogenitalna) neophodna je primena antibiotika i odlaganje hirurške procedure dok se infekcija ne izleči. Zato predlažem da žena u prvom koraku uradi kontrolu cervikalnog brisa i urina, jer lečenje ovih infekcija zahteva 2-3 nedelje. Urogenitalna infekcija je vodeći razlog odlaganja planiranih operacija u maloj karlici, dok je na drugom mestu poremećaj rada štitne žlezde koji zahteva hormonsku terapiju.Većina nalaza se radi 2-3 nedelje pre planirane operacije. Anesteziolog detaljnim uvidom u nalaze daje konačno mišljenje o tome da li ste spremni za operativno lečenje i da li su potrebna dodatna ispitivanja.

Podaci koji su od značaja u toku pripreme i koje treba da saopštite lekaru :

  • lekovi koje redovno ili povremeno koristite
  • postojanje alergije na lekove ili dezinfekciona sredstva
  • ranije operacije ili druge bolesti
  • prethodna pojava produženog krvarenja posle hirurških intervencija, prethodne komplikacije tokom anestezije
  • postojanje ugradnih implanta (ortopedskih, kardioloških, estetskih i sl.)

FIZIČKA PRIPREMA:

Pored hidracije koju treba sprovoditi 2-3 nedelje pre operacije, važna je regulacija stolice.

Namirnice koje vas inače nadimaju, izazivaju usporen rad i pražnjenje creva treba da izbegavate u periodu pripreme. Uklanjanje malja sa regije kože na mestu planiranog reza se najčešće preporučuje, ali nije uvek neophodno. Ukoliko imate metalne ukrase (minđuše, piercing) na telu potrebno je da ih skinete. U periodu pre planirane operacije izbegavajte teže fizičke napore i trudite se da odmorni dođete na zakazan termin.

PSIHOLOŠKA PRIPREMA:

Nije lako naći meru između dobre informisanosti o onome što vas čeka i nepotrebnog opterećivanja brojnim detaljima o samoj operaciji. Lekar će vam pružiti korisne informacije na optimalan način.

Upoznavanje sa planom operacije, obimom i vrstom resekcije, mestom reza i mogućim ishodima ovakve vrste lečenja omogućavaju vam lakše prilagođavanje na promene koje slede. Žena mora dobiti vreme za razmišljanje i postavljanje pitanja i odgovore na ista. U dokumentu „Informisani pristanak na planiranu hiruršku proceduru“ upoznaćete se sa mogućim komplikacijama i kada dobijete sve potrebne informacije svojim potpisom potvrđujete pristanak.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.